Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

BioBased Economy

Wie

De tuinbouw zelf, overheden en kennisinstellingen.

Wanneer

Bij start met de ambitie van cradle-to-cradle principes en een gesloten kringloop vanuit waarde creatie, duurt een traject op bedrijfniveau ongeveer twee jaar. Veel tuinbouwondernemers passen al delen van een gesloten systeem toe, waardoor het proces versneld kan worden uitgevoerd. Het helpt als bedrijven de weg naar de stimulerende overheid goed weten te vinden.

Verantwoordelijken

Primaire producenten en overheden

Voorbeeld

Gemeente Westland, Productschap Tuinbouw en LTO Westland werken samen aan een BioBased park. In dit park zijn verschillende bedrijven aan elkaar gekoppeld voor het verwaarden van plantaardig restmateriaal uit de tuinbouw en GFT-afval uit de omliggende gemeenten. Het park heeft tot doel: synergie op het gebied van het zo volledig mogelijk tot waarde brengen van reststromen, benutten en uitwisselen van energiestromen, delen van kennis en versterking van economische ontwikkeling. Met dit project wil de tuinbouwsector een bijdrage leveren aan de transitie naar de BioBased Economy. Daarnaast is het project een directe impuls voor de regionale economie van het Westland.