Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Crowdfunding en Nieuwe Verdienmodellen

Wie

De ondernemer (begunstigde financiering), de financiële intermediairs/bemiddelaars tussen ondernemer en financierende partijen en de crowd of investeerders die bereid zijn om risicodragend te financieren in een ondernemer en/of project.

Wanneer

Het fenomeen crowdfunding is nog relatief onbekend. Crowdfunding is ontstaan in de Verenigde Staten in 2004 waar het een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Binnen een jaar kan een fonds ontstaan.

Verantwoordelijken

Nog nader te bepalen. Banken stimuleren crowdfunding, daarnaast zijn er verschillende crowdfunding platforms actief zoals www.geldvoorelkaar.nl

Voorbeeld

Een voorbeeld van een crowdfundingswebsite in de glastuinbouw is Fundaplant (www.fundaplant.nl). Fundaplant is het platform voor de realisatie van financiering voor innovaties en onderzoek. Hiermee blijft het mogelijk gewasinnovaties in de glastuinbouwsector collectief uit te voeren. Door zelf te investeren in praktijkgerichte innovaties behoudt de Nederlandse glastuinbouw haar voorsprong en bepaalt zo zelf haar koers. Bij voldoende interesse en kapitaal wordt het project uitgevoerd. Partijen zijn bereid zijn te investeren: soms in ruil voor niets, soms in ruil voor zeggenschap, soms in ruil voor rendement. Of het dan gaat om een ontwikkelingsmaatschappij voor modernisering van een glastuinbouwgebied, een unie voor bodemenergie, of voor een nieuwe cross-over tussen sectoren: door middel van participaties, bijvoorbeeld aandeelhouderschap, is bij voldoende vertrouwen en enthousiasme rendement te halen.