Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Duurzame energievoorzieningen

Wie

De primaire producenten en stimulerende overheden.

Wanneer

Afhankelijk van de gekozen maatregelen, kunnen binnen een half jaar duurzame energietoepassingen al renderen. Voor aardwarmte geldt een iets langer traject.

Verantwoordelijken

De primaire producenten en stimulerende overheden.

Voorbeeld

Geothermie, Koude-warmte opslag, vergisting van restmateriaal; het is bepaald geen onbekend fenomeen meer in de tuinbouw. Ondernemers zijn voor deze duurzaamheidsslag gesubsidieerd door overheden. Een aantal tuinders zijn ook druk doende met het leveren van restwarmte aan de gemeente waarin zij hun bedrijf hebben. Deze restwarmte is een bijproduct dat nieuwe opbrengsten genereert. Er zijn ideeën voor een ontwikkelingsmaatschappij of unie voor duurzame energie of bodemenergie.