Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Dynamisch netwerken op thema's

Waarvoor

De samenwerking in de tuinbouw laat te wensen over. Binnen het teeltareaal is veel concurrentie. Daardoor weet men elkaar maar mondjesmaat te vinden, of wil men elkaar bewust niet vinden.

Wie

De primaire producenten in de tuinbouw, en hun ketenpartners. Lokale en provinciale overheden spelen ook een rol, afhankelijk van het thema.

Wanneer

De effecten van een dynamisch netwerk zijn op korte termijn te verwachten. Binnen twee maanden tot een jaar kunnen in het dynamisch netwerk oplossingen worden bedacht voor vraagstukken en problemen.

Verantwoordelijken

Primaire producten in de tuinbouw en hun ketenpartners

Voorbeeld

Een voorbeeld van een dynamische netwerkstructuur is STAP (Stichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten in Nederland). Dit is een initiatief van twintig tuinbouwondernemers  ontstaan tijdens de EHEC-crisis. Het doel van de stichting is de verbetering van de afzet van vruchtgroenten.