Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

European Innovation Partnerships (EIP's)

Wie

LEI Wageningen UR participeert momenteel in het EIP. Andere hoofdrolspelers zijn LTO in samenwerking met provincies. Onderwijs- en kennisinstellingen als de TU Delft en de Hogere Agrarische School kunnen in de toekomst partner worden. In Brussel zijn de LTO, Dutch Produce Association (DPA), provincie Drenthe, Wageningen UR en de Rabobank direct speler.

Wanneer

Het EIP Agricultural Productivity and Sustainability (APS) wordt in de loop van 2013 opgebouwd. Effecten van de deelname zijn op de middenlange termijn te verwachten.

Verantwoordelijken

LTO Noord Glaskracht

Voorbeeld

Het EIP waar de tuinbouw meer gebruik van kan maken tot nog toe, is het EIP Agricultural Productivity and Sustainability (APS). Een specifiek voor tuinbouw ontwikkeld programma, bijvoorbeeld gelijk aan de Topsector T&U, is er niet in Europees verband, maar Topsector Agri & Food biedt meer mogelijkheden die kunnen worden verkend als het gaat om teeltinnovaties.