Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Fiscaal beloningsbeleid

Wie

Wanneer het om nieuwe regelingen op landelijk niveau zou gaan, zijn de ministeries van Financiën en van Economische Zaken de hoofdrolspelers. Nieuwe regelingen ontstaan in samenspraak tussen de departementen en de ondernemersorganisaties.

Wanneer

Er ligt een wetsvoorstel om de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone permanent te gaan maken. Wanneer deze wet gaat voorzien dat ook tuinbouwconcentratiegebieden volgens de regels van deze wet een BIZ kunnen worden, is er een juridisch instrument waarmee collectieve investeringen in zo’n afgebakend gebied door de bedrijven samen geregeld kunnen worden.
Eenmaal bij de wet geregeld, kunnen de ondernemers in een gebied en de lokale overheid samen aan de slag om hun ideeën voor een gebied uit te werken.

Verantwoordelijken

LTO-Glaskracht, Greenport Holland Overheden en het ministerie van Economische Zaken

Voorbeeld

Bedrijven Investeringszone