Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Flexibele vergunning- & concessieverlening

Wie

Overheden zijn de hoofdrolspelers bij de toepassing van het instrument. In het bijzonder zijn lokale en provinciale overheden verantwoordelijk.

Wanneer

De termijn van de effecten is sterk afhankelijk van de aard van de vergunning- of concessieverlening. Wanneer de flexibilisering eenmaal door overheden is doorgevoerd kunnen effecten, bijvoorbeeld met betrekking tot verduurzaming, in afzienbare tijd worden gerealiseerd.

Verantwoordelijken

De gemeenten en provincies

Voorbeeld

Er zijn concessieverleningen te over. De Greenports kunnen kijken naar andere sectoren, bijvoorbeeld openbaar vervoer, en bezien of concessieverlening een mogelijkheid biedt in het kader van modernisering van het teeltareaal.