Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Fondsvorming (revolverend) voor herstructurering en bestemming

Wanneer

De totstandkoming van fonds- en fondsbeheer is afhankelijk van de urgentie en het enthousiasme om echt te moderniseren. Gegeven de betrokkenheid van meerdere partijen bij de vulling van het fonds en het vinden van een goede beheersconstructie, is een tijdspanne van twee jaar niet overdreven; in het derde jaar kan het fonds zijn effect gaan ressorteren in de uitvoering van projecten.

Verantwoordelijken

Veelal is dat de beheerder van het revolverende fonds; dat kan een coöperatie of ontwikkelingsmaatschappij zijn, met degenen die aan het fonds bijdragen als aandeelhouder.

Voorbeeld

Er bestaan voorbeelden van organisaties die zich richten op grootschalige nieuwbouw- en herstructureringsgebieden. Dit gebeurt vaak op advies van de primaire sector en in opdracht van de overheid. Expertise wordt vervolgens gebundeld door met de betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor een periode van tien of vijftien jaar. De financiering, die een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle herstructurering, staat echter onder druk. Een goed voorbeeld is te vinden bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), die een revolverend fonds beheert en uitgeeft voor herstructurering van bedrijventerreinen. Meer informatie hierover is onder andere vindbaar via de provincie Zuid-Holland