Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

GMO

Wie

Hoofdrolspelers zijn ondernemers in de Greenportketen en kennisinstellingen.

Wanneer

De aanvraag van GMO-middelen duurt minimaal een jaar, de beschikbaarheid van de middelen ook. De trajecten lopen gemiddeld van 1 tot 5 jaar.

Verantwoordelijken

Greenport Holland Bedrijfsleven, Overheden en Internationaal met hun partners. Tot 2014 staat het Productschap Tuinbouw hier ook nog voor aan de lat.

Voorbeeld

Veel kennis- en onderzoeksinstellingen werken met Europees geld, zoals het LEI, Wageningen UR, TNO en NWO, ook in opdracht van de sector zelf. Het is daarom belangrijk dat de tuinbouwsector nauw contact houdt met de overheden en onderzoekers. Nog te weinig ondernemers, of samenwerkende ondernemers, weten te weg naar Europees onderzoeksgeld te vinden.