Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Garantstelling overheid

Wie

De hoofdrolspelers zijn overheden, van lokaal tot nationaal.

Wanneer

De termijn en effecten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen en de aard en omvang van de te financieren projecten. Belangrijk is dat het betreffende project of ontwikkeling past in de vastgestelde of uitgesproken ambities van de betreffende overheid. Let op bij gelijktijdige inzet met subsidies. Een staatssteuntoets moet standaard onderdeel van de procedure zijn.

Verantwoordelijken

Diverse overheden

Voorbeeld

Garantstelling zou de aard kunnen hebben van een maatschappelijk contract. Een ondernemer krijgt het recht uit te breiden. Een voorwaarde van overheid hiervoor kan zijn, bijvoorbeeld, een duurzame bedrijfsvoering. Zo ontstaat er feitelijk een publiekprivate business case, waarop banken eerder bereid zijn te financieren. Overheidsinvesteringen zouden, om de voortgang van het proces te helpen, ook kunnen verlopen via fondsvorming.