Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Grondlease

Wie

Ondernemer/onderneming, de financier en de lessee (pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, investeerders, gemeentes of provincie of institutionele grondeigenaren.

Wanneer

Grondlease wordt al toegepast in de akkerbouw en melkveehouderij sector. In de glastuinbouw komt het instrument nog niet van de grond als gevolg van de genoemde knelpunt benoemd hierboven. Effecten zijn te verwachten in 5 - 10 jaar.

Verantwoordelijken

Er zijn reeds bestaande partijen actief in grondlease.

Voorbeeld

Grondleasing bood in 2008 rentevrije financiering van landbouwgronden. Het financieringspercentage bedraagt 70% van de actuele vrije verkeerswaarde. De jaarlijkse canon bedraagt 1/20e deel van 70%, het gefinancierde bedrag. Door middel van de canon wordt het gefinancierde bedrag in 20 jaar afgelost,
waarna de grond overgaat in eigendom, naar de ondernemer toe. De erfpachtcanon is waardevast en 100% fiscaal aftrekbaar. De ondernemer betaalt verder geen rente, huur of pacht.