Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Handreiking communicatie

Wie

De hoofdrolspelers zijn ondernemers, overheden en LTO Noord Glaskracht.

Wanneer

Als de Handreiking gereed is zijn effecten direct te verwachten.

Verantwoordelijken

LTO Noord Glaskracht (belangenorganisaties tuinbouw)

Voorbeeld

In de gemeente Westland bestaat al enkele jaren het Voorbereidend Coördinatie Overleg (VCO). Hierin worden principeplannen van ondernemers informeel besproken. Voordat deze plannen worden ingediend krijgen ondernemers of adviseurs van hen een checklist mee waarmee ze rekening moeten houden. Op die manier wordt al vooraf over veel verschillende aspecten, ook wet- en regelgeving, nagedacht.