Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Het Maatschappelijk Contract

Wie

De georganiseerde tuinbouwondernemers met overheden op lokaal en provinciaal niveau.

Wanneer

Als het maatschappelijk contract eenmaal is opgesteld, zijn de resultaten op korte termijn, binnen een jaar,  te verwachten. Het opstellen van het maatschappelijk contract kan echter nogal wat tijd vergen, omdat overheden op andere manier met wet- en regelgeving moeten omgaan: namelijk niet in gebods- of verbodsbepalingen, maar in voorwaarden aan ondernemerschap.

Verantwoordelijken

(Georganiseerde) tuinbouwondernemers met overheden op lokaal en provinciaal niveau

Voorbeeld

De ondernemers in AgriPort A7 hebben afspraken gemaakt omtrent de inrichting van het gebied. Aan de gebouwen op Agriport A7 worden aanvullende eisen gesteld op het gebied van duurzaam bouwen, gebaseerd op het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen. Daarbij is het vraagstuk lichthinder door de branchevereniging van de tuinders (LTO Nederland) en de Stichting Natuur en Milieu opgepakt. In Agriport A7 hebben de tuinders met de omgeving en gemeente verder gaande afspraken gemaakt: alle belichte teelt wordt tussen zonsondergang en zonsopgang aan de bovenzijde van de kassen voor 95% afgeschermd. De zijgevels worden voor 100% afgeschermd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant en hebben ertoe geleid dat Agriport A7 door Milieufederatie Noord-Holland als voorbeeldproject in haar jaarverslag is opgenomen.