Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Het vergroenen van grijs onderwijs en vergrijzen van groen onderwijs

Wie

De overheid, onderwijsinstellingen en de bedrijfskolom zelf.

Wanneer

De effecten moeten wel op lange termijn worden bezien. Naar verwachting op zijn vroegst over 5 jaar, wanneer de eerste lichtingen nieuwe studenten de arbeidsmarkt betreden.

Verantwoordelijken

Het ministerie van OC&W

Voorbeeld

Veel activiteiten op dit vlak hebben een campagne-achtige sfeer. In samenwerking met InHolland initieerde LTO Noord Glaskracht onder andere de arbeidsmarktcampagne It's Alive, en werkten zij aan vraag gestuurd cursusonderwijs in een opleidingshuis voor de glastuinbouw. Vergelijkbare projecten op dit terrein zijn de Hortifair Carrièreplaza, de Harvard Business Case Flowers en de Innovatieklas bij Greenport Aalsmeer.