Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Innovatieve marktorganisatie en de coƶperatie

Wie

De producenten en hun afzetorganisaties. Onder die laatste categorie vallen zowel telersverenigingen als kleine en grote afzet-coöperaties.

Wanneer

De termijn verschilt per samenwerkingsverband. Er zijn telersverenigingen die al succesvol in de markt opereren, maar er zijn ook initiatieven die nog moeten starten.

Verantwoordelijken

Verschilt per organisatie. Voor de sierteelt kun je denken aan FloraHolland, of breder een stevige inzet op de moderne marktorganisatie door Greenport Holland Bedrijfsleven.

Voorbeeld

Coöperatief is er in de Greenports reeds veel in beweging, zoals binnen de versproductie The Greenery/Coforta. Maar ook kleinere initiatieven kunnen op een dergelijke manier vormgegeven worden. De Bloemistenkwekerij, een samenwerkingsverband in ontwikkeling van een diversiteit aan kleinere ondernemers in de sierteelt, is een ander voorbeeld. Zij willen in het Noord-Hollandse PrimAviera-gebied vraaggericht gaan telen.