Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Gereedschapskist

MARKT

Voor een vitale en toekomstbestendige markt is modern ondernemerschap noodzakelijk. Succesvolle ondernemers kennen de bestaande markt en hun klanten, maar zijn tevens op zoek naar nieuwe markten en kansen, ook voor de langere termijn. Onderstaande instrumenten dragen bij aan dit moderne ondernemerschap en een toekomstbestendige sector.

Toon instrumenten

ORGANISATIE

In de huidige netwerksamenleving is het noodzakelijk dat ook de tuinbouwsector zich goed organiseert. Door samen te werken kunnen gezamenlijke ambities en doelen worden behaald. De volgende instrumenten bieden handvatten waarmee belanghebbenden zich kunnen organiseren.

Toon instrumenten

FINANCIËN

In veel gevallen is een stevige financiële basis noodzakelijk voor succesvolle modernisering. Onderstaande instrumenten bieden inzicht waar de kansen op dit vlak liggen en welke financiële stappen overheden, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven kunnen nemen om de modernisering aan te jagen.

Toon instrumenten

RUIMTELIJKE ORDENING

De tuinbouwsector legt beslag op een deel van de beschikbare ruimte in Nederland. Een goede ruimtelijke inpassing van deze bedrijvigheid is van belang voor de verdere ontwikkeling van de sector. Onderstaande instrumenten zijn bedoeld om op een slimme manier met de beschikbare ruimte om te gaan.

Toon instrumenten

WET- EN REGELGEVING & EUROPA

Ondernemers in de tuinbouw komen op verschillende manieren in aanraking met uiteenlopende wet- en regelgeving. Zowel op lokaal als op Europees niveau. Onderstaande instrumenten zijn bedoeld om deze wet- en regelgeving beter, inzichtelijker en toegankelijker te maken.

Toon instrumenten