Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Integrale lobby

Wie

De gehele sector: Ondernemers en belangenorganisaties.

Wanneer

Effecten zijn te verwachten op de lange termijn. Lobbyen is een proces van de lange adem. De organisatie van de lobby kan echter binnen een half jaar plaatsvinden.

Verantwoordelijken

LTO Noord Glaskracht, ketengerelateerde brancheverenigingen, lokale en provinciale overheden met bovenmatig belang in de sector.

Voorbeeld

Letterlijk werd gezegd door tuinbouwondernemers: "Er is behoefte aan een echte kenner van de tuinbouwsector." Bedoeld werd, dat de lobby voor de tuinbouw een stevig karakter moest hebben, met een steviger verbinding tussen het bedrijfsleven in de keten en gevoel voor versproductie (sierteelt, vruchtgroenten, bomen en bollen). Om zowel het binnenlandse imago van de sector te versterken, alsmede de internationale positie te verstevigen, zou er een bestuurder moeten zijn, liefst uit de sector zelf, die zich primair en zuiver richt op de Greenports.