Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Kennisdeling Europa

Waarvoor

Het Europese hoofdstuk van de Handreiking Communicatie is een oplossing voor de onbekendheid met Europa.

Wie

De hoofdrolspelers zijn ondernemers, overheden en LTO Noord Glaskracht.

Wanneer

Als de Handreiking gereed is zijn effecten direct te verwachten.

Verantwoordelijken

De verantwoordelijke contactpersonen zijn LTO Noord Glaskracht, Greenport Holland en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Voorbeeld

Communicatie over Europa staat echt nog in de kinderschoenen als het gaat om de greenports. Europa zou als thema kunnen worden opgepakt door bijvoorbeeld LTO Noord Glaskracht of Greenport Holland en de Topsector T&U. Een conferentie over Europese mogelijkheden, discussie- en gespreksavonden over Europese kansen dicht op de primaire versproducenten zelf, ligt voor de hand.