Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Meervoudig ruimtegebruik

Wanneer

De mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik zijn legio. De termijn van te verwachten effecten verschilt, afhankelijk van de vorm en omvang waarin de investeringen plaatsvinden. Diverse ontwikkelingen worden al opgepakt, zoals de toepassing van geothermie. Over het toepassen en installeren van dergelijke ontwikkelingen kan enkele jaren gaan.

Verantwoordelijken

Het Rijk is verantwoordelijk op het gebied van regelgeving en garantstellingen, in samenwerking met banken en lokale overheden. Innovatieve ideeën moeten vooral van bedrijven of diens adviseurs komen.

Voorbeeld

Het Rijk werkt momenteel aan een structuurvisie ondergrond. De visie moet richting geven aan een duurzaam en verantwoord gebruik van de diepe en ondiepe ondergrond. Daarbij gaat het om activiteiten zoals de winning van aardwarmte, bouwgrond en stoffen en de opslag van aardgas, olie, CO2 en bijzondere vormen van afval. Ook betreft het activiteiten omtrent grond- en drinkwater, het bodembeleid en de rijksinfrastructuur. De ontwerpvisie is naar verwachting eind 2013 gereed.
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarnaast hun eigen verantwoordelijk voor het lokale en regionale gebruik van de ondergrond. Drenthe kwam als eerste provincie al in 2010 met een visie op de ondergrond: ‘Met Drenthe de diepte in – ontwerp structuurvisie ondergrond’. Ook is SIGN, Stichting innovatie Glastuinbouw Nederland, dé creatieve denktank die zich bij uitstek buigt over mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik.