Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Meldpunt knellende regelgeving

Wanneer

Het inrichten van een meldpunt voor knellende regelgeving kan op korte termijn gebeuren. Dat geldt ook voor het verzamelen van de klachten. Wet- en regelgeving aanpassen is vaak een zaak van de lange adem en kost in de meeste gevallen een paar jaar.

Verantwoordelijken

Rijk, provincies, gemeenten en belangen-/brancheorganisaties (zoals LTO Noord Glaskracht)

Voorbeeld

Er bestaan diverse voorbeelden van meldpunten waar knellende regelgeving of onnodige regeldruk gemeld kan worden. De Kamer van Koophandel heeft een Regionaal Meldpunt Regeldruk, waar bedrijven terecht kunnen met vragen of klachten over regelgeving en bureaucratie.
Bij het Kennisplatform Demografische Transitie (een samenwerking tussen diverse overheden in krimp- en anticipeerregio’s) kunnen praktijkvoorbeelden worden aangemeld waar bestaande regelgeving nadelig uitpakt voor personen, instanties of bedrijven en hoe (en welke) regelgeving innovatieve oplossingen in de weg staat.