Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Modernisering Duin- en Bollenstreek

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de onderstaande personen

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Onno Zwart
m 06-14870701
onno.zwart@gomdb.nl

Kadaster
Geert Meeuwissen
m 06 29012741
geert.meeuwissen@kadaster.nl


Bestemmingsplan

De landschapsvisie wordt een bijlage bij het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2015 en de welstandsnota van de gemeente Noordwijkerhout. Ontwikkelingen en wijzigingen in de Hogeveensepolder worden door de welstandsgemandateerde of de welstandscommissie onder andere getoetst aan de landschapsvisie.
De landschapsvisie is een goed basisdocument om met bewoners en ondernemers uit de polder in gesprek te gaan over nieuwe ontwikkelingen. Door het beeldmateriaal is het voor hen eenvoudiger om het effect van de visie op hun percelen in te schatten. Met het beeldmateriaal en de ontwerpprincipes kunnen zij zelf de motivatie voor de, door hen gewenste, ontwikkelingen goed voorbereiden. Gesprekken met ondernemers en burgers lopen hierdoor soepel.

Het bestemmingsplan bepaalt onder andere welke bestemming de gronden hebben en aan welke regels ze moeten voldoen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen het bestemmingsplan. Als deze ontwikkelingen een ruimtelijk effect hebben dan moeten ze ook voldoen aan de landschapsvisie. Als de ontwikkeling bijdraagt aan het eindbeeld van de landschapsvisie dan zal er in principe positief worden geadviseerd. Doordat de landschapsvisie straks onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan en de welstandsnota, worden procedures flink verkort. Voor ontwikkelingen die passen binnen de landschapsvisie en een beperkte ruimtelijke impact hebben is straks alleen een vergunning nodig. Deze procedure duurt maximaal 8 weken, een bestemmingsplanprocedure duurt  26 weken en is  aanzienlijk duurder!

Vervolg

De aanpak van de Hogeveensepolder is slechts één van de vele deelprojecten die samen gaan zorgen voor de noodzakelijke modernisering van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Voor deze omvangrijke ambitie is een periode van vijftien tot twintig jaar uitgetrokken. Op basis van de opgedane ervaringen in de Hogeveensepolder worden ook andere gebiedsplannen opgesteld en in uitvoering genomen. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij neemt hierbij het voortouw en kan met haar investeringsmiddelen het moderniseringsproces ondersteunen of versnellen.
In de kern zijn en blijven het echter de gezamenlijke grondeigenaren en ondernemers die binnen de ruimtelijke beleidskaders die de gemeenten stellen, bereid moeten zijn te blijven investeren in een toekomstbestendige Greenport.