Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Onteigening glas voor glas

Wanneer

Aanpassing van de Onteigeningswet is juridisch mogelijk. De eerste stap is aan het kabinet, om een gehele of partiele herziening van de Onteigeningswet als wetsvoorstel aan de Tweede en Eerste Kamer voor te leggen. De bereidheid van het huidige kabinet hiertoe is nog niet verkend, er is echter ook nog geen concreet verzoek voor geweest.
Na wetswijziging is het aan de gemeentelijke overheid om in voorkomende gevallen ten laatste tot inzet van dit instrument over te gaan. Wanneer beschikbaar, blijft onteigening een tijdrovende procedure.
Het instrument zal naar verwachting zeker effect sorteren. Daarbij is het onder meer van belang om bewust te zijn dat het beschikbaar zijn van het instrument wellicht belangrijker is voor het gebiedsproces dan het toepassen ervan.

Verantwoordelijken

Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Ministerie van Economische Zaken

Hieronder staat een factsheet met de laatste stand van zaken.

  Factsheet Onteigening glas voor glas

Voorbeeld

Van toepassing van de Onteigeningswet voor herinrichting van een tuinbouwgebied zijn nu alleen (en gelukkig beperkt) voorbeelden ten behoeve van weginfrastructuur; voor ‘glas voor glas’ is het instrument immers nog niet beschikbaar. Het vraagstuk omtrent onteigening kan bestuurlijk worden geagendeerd.