Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Pilothouders

Voor ieder gebied is er voor een thematiek en daarbij behorende ondernemer(s) gekozen:

Nieuwe verdienmodellen
Local for Local: lokaal geproduceerd voedsel inzetten als gebiedspromotie (Westvoorne) Hoe kun je de samenwerking tussen voedselproducenten inzetten voor gebiedspromotie en wie zijn daarbij kansrijke partners?

Ruimtelijke ordening procedures
De tuinder als placemaker (Zuidplas) . Hoe kan vernieuwing en uitbreiding van het bedrijf een bijdrage leveren aan de kwaliteit en identiteit van de gebiedsontwikkeling in de omgeving?

Productontwikkeling
De flexibele middelgrote ondernemer (Oostland). Welke alternatieve concepten en activiteiten van de glastuinder dragen bij aan de modernisering en ontwikkeling van de glastuinbouw, en is een sluitende business case?

Eindwaarde onderneming
Eindwaarde door kenniskapitaal en tijdelijk bestemmen (Westland). Hoe kan de kennis en het vastgoed van een tuinder - ondernemer toekomstbestendig zijn en daardoor interessant zijn voor toekomstige overname?

In de loop van het jaar zullen twee special edities van het Tuinderscafe worden georganiseerd om de kennis en ervaring uit te wisselen met andere ondernemers.