Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Planvormingsubsidie

Wie

Hoofdrolspelers zijn samenwerkende partners in de Greenports, openbare lichamen zonder winstoogmerk.

Wanneer

Lokale, regionale en provinciale schaal. Per 1 januari 2014 kan het geld, tot een maximum van €250.000 beschikbaar per halfjaarlijkse tranche, beschikbaar zijn. Planvorming, businesscases en haalbaarheidsstudies kunnen vaak al binnen een half jaar worden uitgevoerd. Meer informatie is beschikbaar via de website van de provincie Zuid-Holland.

Verantwoordelijken

Een instantie zonder winstoogmerk of openbaar lichaam.

Voorbeeld

De planvormingsubsidie voor greenportlocaties maakt onderdeel uit van de Zuid-Hollandse planvormingsubsidieregeling voor herstructurering van bedrijventerreinen.