Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Procesondersteuning

Wie

Ondernemers en overheden waar herstructureringprocessen plaats vinden.

Wanneer

Goede procesondersteuning bestaat al, kan op korte termijn worden georganiseerd, en duurzaam worden ingezet in planprocessen.

Verantwoordelijken

Bij LTO Noord Glaskracht is meer informatie te verkrijgen over actieve vertrouwenspersonen in uw gebied.

Voorbeeld

Het steunpunt herstructurering is een voorbeeld van een invulling van de rol van vertrouwenspersoon. Ook het Stichting ter verbetering van de agrarische structuur (STIVAS) in de provincie Noord-Holland heeft onder andere een dergelijke rol in gebiedsontwikkeling op zich genomen. Ook in de Betuwse Bloem zijn twee vertrouwenspersonen actief in het gebied, die vertrouwen genieten onder de ondernemers.