Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Projectmatig werken / PPS-constructie / Ontwikkelingsmaatschappij

Wie

De ondernemers in de tuinbouw, financiers en overheden.

Wanneer

Op middenlange termijn, ongeveer 2 tot 5 jaar, zijn effecten te verwachten, afhankelijk van de omvang van de opgave. De totstandkoming van een PPS-constructie en ontwikkelingsmaatschappij vergt een stevige inzet; totstandkoming duurt één á twee jaar. Effecten zijn vaak te behalen op de langere termijn, ongeveer 2 tot 5 jaar.

Verantwoordelijken

Voorbeeld

Een sterke greenportsector met modern teeltareaal gaat voorbij aan individueel ondernemerschap. Het gaat ook om samenwerking met andere ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Coöperaties zijn daartoe bestaand, en ook op gebiedsontwikkeling zijn er voorbeelden van ontwikkelingsmaatschappijen, zoals de Greenports Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in de Bollenstreek, en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), die vooral inzet op herstructurering van bedrijventerreinen.