Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Publieke investering op energieinfrastructuur

Wie

Ten aanzien van infrastructuur blijven overheden een stevige publieke rol vervullen, waarmee de nodige middelen gemoeid zijn en blijven. Ook voor de opzet van warmtenetten is een rol van overheden noodzakelijk.
Energie efficiency, WKK kunnen door de ondernemers worden opgepakt. Geothermie is een samenspel van overheden en ondernemers. 

Wanneer

Nieuwe locaties van geothermie zijn binnen twee jaar te realiseren. Warmtenetten kunnen op diverse niveaus werken. Combinaties tussen enkele tuinders en bedrijven zijn redelijk snel te realiseren. Regionale warmtenetten, die gebruik maken van de warmte van grote energiecentrales of afvalverwerkers, brengen forse investeringen met zich mee en zullen nog zeker vijf jaar duren.

Voorbeeld

Er zijn diverse voorbeelden van geothermie (boring naar aardwarmte), maar ook van warmtenetten.