Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Ruilen via de aanpak Verkavelen voor Groei

Wie

Dienst Landelijk Gebied en Kadaster zijn zeer ervaren met ondersteuning in de vorm van participatie en digitale ondersteuning.

Wanneer

Als in een gebied slechts enkele bedrijven een vergroting c.q. vormverandering kunnen ondergaan, levert dit al enorme bedrijfsvoordelen op. De voordelen hangen sterk af van de teelt, de glasopstand en de winstgevendheid. Over een heel gebied gezien kunnen de voordelen van enkele werksessies al gauw tot in miljoenen euro’s worden berekend. De totstandkoming van de verkaveling heeft lange termijn (langer dan 4 jaar), maar het proces daartoe kan binnen een half jaar worden opgestart.

Verantwoordelijken

De Dienst Landelijk Gebied

Voorbeeld

In 2012 is in de veehouderij en akkerbouw met een geheel nieuwe vorm geëxperimenteerd. Agrarische ondernemers maken in kleine groepen met een procesbegeleider en met digitale ondersteuning zelf hun ruilplan. Zij hebben immers als geen ander kennis van hun bedrijf en van hun gebied. De resultaten zijn spectaculair. Daar waar ondernemers open met elkaar omgaan en hun belangen op tafel leggen en er directe contacten zijn tussen vragers en aanbieders, worden in enkele werksessies in uitstekende sfeer goede resultaten gehaald. De doorlooptijden, ook van grotere gebieden, lopen terug tot minder dan een jaar. Door expliciet uit te gaan van het ondernemerschap wordt rechtstreeks ingespeeld op te verkrijgen baten voor de bedrijfsvoering, veelal bestaand uit kostenbesparing als gevolg van minder transport, energie en arbeid.