Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Sectorlobbyist Europa

Wie

Provincies en belangenorganisaties

Wanneer

Effecten zijn te verwachten op de lange termijn. Lobbyen is een proces van de lange adem.

Verantwoordelijken

De provincie

Voorbeeld

België werkt met sectorlobbyisten om de Europese agenda te beïnvloeden. Deze lobbyisten zijn in dienst van de Belgische provincies. De oplossing voor Nederland zit min of meer in die richting: een duidelijker portefeuilleverdeling in Europa, meer samenspel met de EU-sectorlobbyisten en meer mandaat en dus erkenning van de bestuurders (bij provincies en Rijk).