Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Snelle en slagvaardige procedures

Wie

De hoofdrolspelers zijn (in het bijzonder lokale en provinciale) overheden.

Wanneer

Wanneer procedures daadwerkelijk sneller en slagvaardiger gemaakt kunnen worden zullen effecten binnen afzienbare termijn  - binnen 6 maanden – te bereiken zijn en op grote schaal effecten kunnen sorteren.

Verantwoordelijken

De gemeenten en provinciale overheden

Voorbeeld

De opkomst van de één-loket-gedachte wordt als een positieve ontwikkeling gezien. Een voorbeeld is het Omgevingsloket Online – het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning. Bedrijven die milieubelastende activiteiten ondernemen zijn veelal vergunningplichtig op basis van diverse wet- en regelgeving en moeten verschillende vergunningen aanvragen. Hoewel het bevoegd gezag per vergunning kan verschillen, is er één digitaal omgevingsloket om deze aan te vragen. De digitalisering en centralisering van het loket zorgt daardoor voor een lastenverlichting voor ondernemers. Deze loketfunctie (frontoffice) vraagt natuurlijk wel om een efficiënte afhandeling in de backoffice.