Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Snelrechter / tuinbouwkamer / arbitragecommissie

Wie

Het Openbaar Ministerie, de Rijksoverheid en juridische kennisinstelling(en)

Wanneer

Effecten zijn op landelijke schaal te verwachten. De ontwikkeltermijn van een dergelijk 'instituut in een instituut' overstijgt veelal een regeringstermijn - gedacht moet dus worden aan minimaal 4 jaar. Een lichtere vorm kan een arbitragecommissie zijn. Deze kan feitelijk binnen een jaar worden ingesteld.

Verantwoordelijken

Openbaar Ministerie, Rijksoverheid en juridische kennisinstellingen

Voorbeeld

Arbitrage- en geschillencommissies zijn er in Nederland volop. Ook kent Nederland nog een College van Beroep voor het bedrijfsleven, hoewel er signalen zijn dat deze op zou gaan in de Raad van State.