Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen

Wie

De hoofdrolspelers zijn (met name lokale en provinciale) overheden.

Wanneer

Afhankelijk van het aantal en de omvang van herstructureringsactiviteiten zijn effecten te verwachten binnen afzienbare termijn (middellang), en veelal lokaal van aard.

Verantwoordelijken

De provinciale en lokale overheden

Voorbeeld

Voorbeelden van uitkoopfondsen komt men vooral tegen bij grote infrastructurele projecten.