Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie

Wie

De koplopers van de tuinbouw, andere sectoren en kennisinstellingen zijn hierin hoofdrolspelers. Overheden kunnen innovaties faciliteren door ruimte te bieden voor bijvoorbeeld infrastructuur.

Wanneer

De termijn verschilt per samenwerkingsverband.

Verantwoordelijken

Primaire productie in samenwerking met andere sectoren.

Voorbeeld

Waarde creatie door verbrede teelt voor de farmaceutische industrie is in toenemende mate mogelijk voor glastuinbouw. Dit wordt onder meer aangetoond in het ‘Digitalisproject’ in Emmen. Uit de bladeren van de plant Digitalis, ook wel bekend als Vingerhoedskruid, wordt digoxine geëxtraheerd. Digoxine is onmisbaar voor medicijnen tegen hartfalen. Door de stof onder glas te telen tracht men de leverzekerheid en de constante kwaliteit van deze stof te verbeteren en te waarborgen. Aan dit project wordt gewerkt door verschillende partijen, zoals CropEye, Proeftuin BCK, plantinhoudstoffen expert SU Biomedicine en marktpartij Boehringer Ingelheim.