Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Vrije experimenteerruimte

Wie

Bedrijven zullen met creatieve ideeën moeten komen die vervolgens met een open houding en oplossingsgerichte houding door gemeenten worden opgepakt. Als dit strikt juridisch wordt benaderd, vanuit de attitude dat alle onzekerheden 100% juridisch dichtgetimmerd moeten worden, kom je er niet. Een bestuurlijk ambassadeur is dan ook gewenst.

Wanneer

Het gaat vooral om het wijzigen van de mindset. Daarnaast kost het wijzigen van bestemmingsplannen tijd, effecten zullen pas binnen een termijn van 6 maanden tot een jaar te bereiken zijn.

Verantwoordelijken

De gemeente moet hiervoor open staan. Provincies kunnen dit faciliteren door dit op te nemen in hun beleid.

Voorbeeld

Een voorbeeld van regelvrije experimenteerruimte is het tijdelijke experiment Stad & Milieu, gericht op stedelijke vernieuwing. Van 1997 tot en met 2003 experimenteerden 25 gemeenten met de herinrichting van complexe stedelijke gebieden. Zij deden dat volgens een integrale, gebiedsgerichte aanpak, waarbij zij optimale leefkwaliteit nastreefden in combinatie met effectief ruimtegebruik.
Op het moment dat er meer mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in een bestemmingsplan staan biedt dit kansen voor het aanboren van nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen van nieuwe producten. Zoals “soep gemaakt met verse paprika’s uit deze kas”.