Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Warme sanering: verplaatsingssubsidie

Wie

Hoofdrolspelers zijn eigenaren van te saneren of te onteigenen bedrijven en (veelal provinciale) overheden.

Wanneer

Effecten zijn te verwachten naargelang de omvang van de sanering en beschikbaarheid van middelen, maar indien aanwezig is de middenlange termijn voor de hand liggend (2 tot 5 jaar).

Verantwoordelijken

De provincies

Voorbeeld

De provincie Gelderland hanteert een verplaatsingsregeling voor verspreid glas. In Zuid-Holland bestaat een saneringsregeling, die daar enigszins op lijkt.