Samenwerken is Groeien Wat doe jij om te innoveren?

Workshops vergunningverlening

Wanneer

Het instrument kan na enige maanden voorbereidingstijd uitgerold worden. De effecten kunnen vrijwel direct op kleine schaal optreden. De doorwerking van de wetgeving rond Eenvoudig Beter kan binnen 2 jaar effect sorteren.

Verantwoordelijken

LTO Noord Glaskracht

Voorbeeld

Een ondernemer wil ter modernisering van zijn bedrijf aan de slag met koude-warmte opslag. Hij is het met zijn buurbedrijven eens over een gezamenlijke aanpak. Zij hebben hun oog laten vallen op een nabij gelegen kavel met glastuinbouwbestemming en verouderde opstal met bedrijfswoning. Maar aan welke vergunningen moet hij voldoen om de bouw in uitvoering te kunnen nemen qua ruimtelijke ordening, milieu en mijnbouw. Wie moet welke aanvraag doen, in welke volgorde en met welke onderbouwing en documenten? Voorziet het bestemmingsplan in de geplande voorziening? Mag hij de woning ontrekken aan de woningvoorraad? Welke eisen stellen de Waterwet en de Wet bodembescherming? Kan de aanvraag gecoördineerd worden ingediend? Is er ook één overheidsloket?
De workshop ‘Koude warmte opslag: eenvoudig beter’ brengt antwoord op al deze vragen. Tijdens de workshop vertelt een ondernemer over zijn ervaringen met zijn gerealiseerde installatie en geven deskundigen informatie over hoe de procedure met de meeste kans van slagen kan worden doorlopen. Een aantal standaardformulieren zijn hiervoor beschikbaar.